Dobrovolný svazek obcí (dále jen DSO) vybudoval v rámci II. etapy bezpečných úseků Cyklostezky Brno-Vídeň 3 980 m nových cyklostezek, a to na katastru následujících obcí: Židlochovice, Rajhrad, Rajhradice, Rebešovice, Vranovice, Přibice a Přísnotice. Stezka je podle sčítačů umístěných na trase hojně využívána cyklisty, např. v obci Židlochovice ji v roce 2017 využilo 116 tis. cyklistů a pěších, v obci Rajhrad 174 tis. a v obci Vranovice 38 tis. (zdroj http://www.brnoviden.cz/O-nas/Navstevnost-stezky.aspx)

Údržba této zatím poslední budované etapy bude po dobu udržitelnosti projektu zajišťována prostřednictvím dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezky Brno - Vídeň ve spolupráci s jednotlivým obcemi. V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje "Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2018" získal DSO dotaci na údržbu, jejímž předpokládaným rozsahem je: 
1. Kosení vegetace 3krát za rok, před začátkem hlavní sezóny (konec dubna), v červnu a v září a to zhruba na 3/4 délky trasy.
2. Ořez větví 1krát za rok po celé délce jmenovaných úseků stezky.
3. Čištění od nánosů bahna, popř. jiných nečistot, po podle potřeby nejméně 6krát za rok.
4. Drobné opravy směrového značení.

Termín plnění projektu je od 1.3.2018 do 30.11.2018.